administratíva korolev

korolev, ruská federácia
súkromný investor

štúdia I 2013
spolupráca I topprojekt, s.r.o.
autor I r.burčík

Architektonická štúdia výstavby 4-podlažnej administratívnej budovy je zpracovaná na základe jasného zadania investora v zohľadnení okolitej zástavby bytového komplexu a priamej konfrontácie s obchodným centrom.

Jednoduchý achitektonický výraz s akzentáciou na vertikály konštrukčného systému zjednocuje zasklenná fasáda členená balkónmi. Ustupujúca hmota posledného podlažia opticky uzatvára objem objektu.