autosalón a dielne škoda / porsche nz

nové zámky, slovenská republika
porsche inter auto spol. s.r.o.

projekt I 2002, realizácia I 2003
sspolupráca I ateliér a. bkpš šutek
autor I e.šutek, r.burčík

úžitková plocha I 883,71m²

Jadrom urbanisticko-architektonickej kompozície je objekt autosalóna ŠKODA, koncipovaný podľa vzorového prezentačného projektu ŠKODY MLADÁ BOLESLAV /autor Ing.arch. Sylvia Loucká /. Tento charakteristický presklenný objekt je vysunutý smerom ku križovatke, čelnou fasádou orientovaný k štátnej ceste . Objekt charakterizuje tvar strechy ( okrídlený šíp) a materiálová báza: kov ( hliník) a sklo.

K tomuto prezentačnému objektu je pripojená hmota dielenskej prevádzky, ako jednoduchý blok na pôdoryse obdĺžnika, potlačený do úzadia kompozície. Na prezentačnom obvode areálu, t.j. pozdĺž štátnej cesty 5 sú v zeleni umiestnené prvky „CI“ : pylón a vlajkové stožiare.