bytový dom – podunajské byskupice

bratislava, slovenská republika
súkromný investor

štúdia I 2005
spolupráca I topprojekt, s.r.o.
autor I r.burčík

zastavaná plocha I 730,0m²

Architektonická štúdia sa zaoberá tvorbou bytového domu v Bratislave, Podunajské Biskupice na voľnom pozemku v už existujúcej sídlikovej zástavbe.

Objekt je prezentovaný kompaktnou hmotou nezesahujúcou svojím výrazom do okolitej zástavby. V dostupnej miere využívajú priestor na predmetnom pozemku v danej lokalite a jeho výstavbou vznikne dotvorenie lokality. Objekt je riešený ako šesť podlažný bytový dom, líniového charakteru, s dvoma podzemnými podlažiami pre garážové státia. Parter a posledné šieste nadzemné podlažie sú hmotovo ustúpené.

Hlavnou funkčnou náplňou objektu je bývanie, poskytované v 81 bytoch rôznych veľkostných a dispozičných kategórií. Parter je delený na prenajímateľné priestory predaj, služby, vstupy do objektu a vjazd do dvojpodlažnej podzemnej garáže.

Kompozícia fasády objektu zodpovedá výrazu obytného domu s parterom slúžiacim k verejným službám. Dominantnými prvkami sú balkóny a rizality, ktoré sú akcentované aj farebne.