rekonštrukcia slobodární

košice, slovenská republika
francúzsky inštitút

štúdia I 2001
autor I r.burčík

V úzkej návaznosti na požiadavky zadávateľa štúdie, francúzskeho inštitú vzniká štúdia tvorby bytov pre sociálne vylúčené rodiny v Košiciach. Základnou požiadavkou bola revitalizácia zdevastovaných objektov na jednej z košických ulíc a ich rekonštrukcia do podoby vytvorenia samostatných bytových jednotiek pre občanov zo sociálne slabších skupín, ktorý na základe prieskumu inštitútu majú na danú lokalitu väzbu a nechcú sa presunúť do mestských častí s lepšou bytovou kultúrou.