centrála spoločnosti PEV

prievidza, slovenská republika
súkromný investor

štúdia I 2013
autor I r.burčík

úžitková plocha I 609,6m²

Objekt centrály spol. PEV rieši na základe požiadaviek investora skĺbenie 2 funkcií. Prvou funkciou je zázemie spoločnosti situované na 2. NP, dvojpodlažnej časti objektu a predajná plocha formou showroomu na prízemí spolu so skladovými priestormi v zadnej časti objektu. Hlavná, jasne definovaná hmota základného objektu je doplnená jednopodlažným korpusom ako samostatnou druhou funkčnou jednotkou zadania v predstavách investora využiteľnou na športové vyžitie a v prípade potrieb aj ako výrobná časť prevádzky.

Dominantným prvkom fasády je formovanie opláštenia 2.NP, ktoré jasne definuje dynamiku spoločnosti a stáva sa jeho osobitým výrazovým prostriedkom.