chata jedlinka

jedlinka, slovenská republika
súkromný invetor

štúdia I 2003
autor I r.burčík

Štúdia vytvára alterntívne riešenia tvorby rekreačnej chaty na existujúcom pôdoryse hospodárskeho objektu s minimálnym rozšírením zastavanej plochy.

Základné požiadavky na funkčné členenie objektu vytvárajú 2 nadzemné podlažia so vstupným „spoločenským“ podlažím a poschodím s obytnými izbami.

Jednoduchá fasáda s jasným členením svojim výrazom nerušivo zapadá do okolitej zástavby a stáva sa jej súčasťou.