csakyho kaštieľ – kaplnka / zameranie

bratislava, slovenská republika
kongregácia dcér sv. františka z assisi

zameranie I 2003
spolupráca I ateliér a. bkpš šutek
autor I e.šutek
spolupráca I r.burčík, r.kvasňovksý

Ako základná mustra pre prípravu rekonštrukčných prác na csakyho kaštieli Bratislava – Prievoz sa spracováva zameranie jednotlivých priestorov objektu v podrobnosti zachytávajúcej ako celok konštrukčných častí vrátene štukatúry tak detail jednotlivého mobiliáru. Prvou etapou bolo podrobné zmapovanie kaplnky kaštieľa z čoho vzniká podklad pre prácu reštaurátorov.