dostavba prieluky │ bytový dom

brno, česká republika

štúdia I 042018
autor I r.burčík
spolupráca pre I topprojekt, s.r.o.

Na základe predstáv investora dostavbou prieluky vzniká 4- podlažný bytový dom s parterom využívaným pre obchod a služby a podzemným parkoviskom. Objekt objemovo maximálne reflektuje indexáciu zastavansti v danej lokalite.

Nosný konštrukčný systém umožnil vytvoriť variabilnú štruktúru bytových jednotiek zohľadňujúc požiadavky trhu v prípravnej fáze projektu.