dostavba prieluky bj

bardejov, slovenská republika
súkromný investor

štúdia I 2003
autor I r.burčík

úžitková plocha I 524,0m²

Dostavbou prieluky na Kláštornej ulici vzniká nový 3-podlažný objekt s jedným podzemným podlažím. Nová uličná výška hrebeňa zasahuje svojím objemom aj do susediaceho objektu, kde dochádza na 2. NP k ich objemovému prepojeniu.

Hlavnou funkčnou náplňou sú administratívne priestory, no v podkroví vzniká velkorysí objem pre tvorbu bytových jednotiek.

Výrazové prostriedky objektu zohľadňujú jeho osadenie v pamiatkovej zóne mesta a snažia sa svojou jasne definovanou kompozíciou o zjednotenie a dotvorenie uličnej radovej zástavby.