dvojgeneračný rodinný dom / drevostavba

lelekovice, česká republika
súkromný investror

štúdia I 2016
spolupráca I topprojekt, s.r.o.
autor I r.burčík

zastavaná plocha I 193,80m²
úžitková plocha I 313,02m²

Dispozičné riešenie a konečný tvar Dvojgeneračného rodinného domu vychádza zo základných požiadaviek investora na skĺbenie priestoru života dvoch rodín, rozmerov pozemku a striktne definovanej požiadavky obce na orientáciu hrebeňa strechy voči komunikácii.

Základný koncept vytvára v objekte dve samostatne funkčné, priečne zakomponované bunky v dvoch poschodiach, ktoré spája jednotný vstup a záhrada za domom, akýsi priestor generačného stretnutia.

Výrazný prvok loggie na čelnej fasáde umožňuje rozšíriť a plne využiť úžitkovú plochu miestností 2.NP obmedzovanú nutnosťou rovnobežnej polohy hrebeňa strechy s komunikáciou pred objektom. Vzhľadom na tvar parcely je zadná časť podkrovia situovaná pozdĺžne s pozemkom, kde smerom do záhrady vyúsťuje veľkou loggiou. Dispozičné riešenie objektu, presklenými stenami obytných miestností úzko naväzuje na exteriérové priestory záhrady.