ekumenické centrum stupava

stupava, slovenská republika
stu svf ba

diplomová práca 98/99
konzultant I v.šimkovičová
autor I r.burčík

Hlavnou témou diplomovej práce na STU SvF BA odbor architektúra je tvorba súboru objektov obsahovo zjednotených do Ekumenického centra v Stupave.

Ústredným bodom centra sa stáva katolícky kostol pre 200 veriacich, ktorý dopĺňa samostatný objekt fary s bytom farára a kanceláriou diakona. Súbor dotvára mládežnícke centrum pre prácu v 3 skupinách rozšírený o extriérový prvok amfiteátra. Ucelený komplex budov po obsahovej stránke uzatvárajú objekty prednáškového centra so spoločenskou sálou a ubytovací komplex so zázemím a 76 ubytovacími jednotkami.

Pri tvorbe sakrálnych priestorov platí univerzálna myšlienka Le Corbusiera o architektúre – „Architektúra je dôvtipná hra objemov citlivo a dômyselne rozmiestnených vo svetle.“

Projekt získal cenu dekana stavebnej fakulty za 1. miesto v ateliérovej tvorbe.