Gastroentero-Hepatologické centrum THALION

bratislava, slovenská republika
súkromný investor

projekt I 2011, realizácia I 2011
spolupráca I topprojekt, s.r.o.
autor I r.burčík

úžitková plocha I 604,33m²

Pri stavebných úpravách 1. NP v časti objektu „Polyfunkčné a bytové domy, Tomášikova ul., Bratislava, kde boli umiestnené parkovacie státia, dochádza k preriešeniu dispozičného riešenia dotknutého priestoru v prospech nového funkčného využitia, Nové funkčné riešenie vychádza z potrieb zdravotníckeho zariadenia „Gastroentero-Hepatologické centrum THALION a lekáreň APOTEKA“, podmienok v danom území a požiadaviek na budúcu prevádzku.

Vstup do zdravotníckeho zariadenia ostáva v mieste hlavného vstupu do priestorov garáží.