hypermarkety billa – rf

hypermarkety billa / biop – rf
billa rf

ul. širokaja, moskva, ruská federácia
projekt I 2009, realizácia I 2009
úžitková plocha I 2 530m²

ul. perovskaja, moskva, ruská federácia
projekt I 2009, realizácia I 2009
úžitková plocha I 2 460m²

dzeržinsk, ruská federácia
projekt I 2009, realizácia I 2010
úžitková plocha I 2 370m²

tula, ruská federácia
projekt I 2009, realizácia I 2010
úžitková plocha I 1 500m²

spolupráca I topprojekt, s.r.o.
autor I r.burčík

Spoločnosť REWE International AG od roku 2004 na ruskom trhu prezentuje spoločnosť Billa. Spol. Billa so širokým sortimentom produktov a tovarov patrí k popredným lídrom na svetovom trhu.

Základom pre tvorbu projektov formou rekonštrukcií stávajúcich objektov vrátane technológií a osadenia nových predajní Billa do týchto priestorov je snaha vedenia spoločnosti priblížiť predajne čo najviac spotrebiteľovi.

Projekty rekonštrukcií vychádzajú zo základného konceptu spoločnosti a sú na tvári miesta konfrontované a uspôsobované daným ako priestorovým tak technickým možnostiam vybraného priestoru.