interiérová štúdia │ bytu_KaPa │ praha

praha, česká republika
súkromný investor

štúdia I 112018
autor I r.burčík

úžitková plocha I 35m²

Hlavnou témou optimalizácie dispozičného riešenia existujúceho 1. nadzemného podlažia mezonetového bytu v nadstavbe bytového domu v Prahe, je zväčšenie priestoru spoločenskej časti bytu /centrálneho bodu/.

Posunom kuchynskej linky smerom ku schodisku a tvarovým, líniovo, jasne definovaným zjednotením priestoru sa nám otvára dispozícia obývacej časti a jedálenského kúta a zároveň sa strácajú funkčne nevyužiteľné plochy pôvodného riešenia. Kuchynská linka získava väčšiu pracovnú plochu a viac úložného priestoru. Nové priestorovo optimalizované dispozičné riešenie miestnosti hygieny zachováva jej plnú funkčnosť jasne definovanú požiadavkami investora. Vstupnú chodbu definujú vstavané skrine rozširujúc v súčasnosti absentujúci úložný priestor bytu.

Snahou interiérovej štúdie je bez akýchkoľvek zásahov do konštrukčného riešenia nadstavby s využitím nového optimalizovaného dipozičného riešenia vytvoriť priestor, ktorý svojím výrazom jasne definuje jednotlivé funkčné celky. Čiastočne atip. nábytok volený ako riešenie pre vytvorenie vačšieho úložného priestoru v relatívne malej ploche spolu s materiálovou skladbou nového interiéru „prevzduční a otvorí“ objem bytu svetlu. Ústredným farebne zjednocujúcim prvkom celého projektu je dekor dreva, v kombinácii s matnou bielou