zastavovacia štúdia tesco lamač

bratislava, slovenská republika
tesco stores sr, s.r.o.

projekt I 2001, realizácia I 2003
spolupráca I ateliér a. bkpš šutek
autor I e.šutek, r.burčík a kol.

Zastavovacia štúdia rieši územný plán zóny a jeho členenie pri výstavbe a rozšírení OD TESCO Lamač. Základnou požiadavkou je napojenie na novovznikajúcu objazdnú komunikáciu cestu I. triedy smer CZ a zabezpečenie dostatočného množstva parkovacích miest. Súčasťou návrhu je aj zapracovanie podružných objektov čerpacej stanice a objektu rýchleho občerstvenia do jednotného funkčného celku v určených hraniciach záberu.