medial – prevádzková budova

bratislava, slovenská republika
medial a.s.

projekt I 2001, realizácia I 2002
spolupráca I ateliér a. bkpš šutek
autor I e.šutek
spolupráca I p.husár, r.burčík, ..

Stavba je situovaná v mestskej časti Bratislava III, miestna časť Nové Mesto. Z hľadiska urbanisticko-architektonickej kompozície je zámerom nadviazať na stopu niekdajšieho urbanistického pôdorysu Kukuričnej ulice s cieľom predznačiť možné budúce dotvorenie bloku Kukuričná-Kukučínová. Výrazové prostriedky architektúry sú jednoduché, čisté, so zámerom vytvoriť pomocou súčasných materiálov a konštrukcií objekt primeraný svojmu účelu i prostrediu.