nadstavba rodinného domu

orlová, česká republika
súkromný investor

projekt I 2002
autor I r.burčík

úžitková plocha I 299,0m²

Prístavba a tvorba podkrovia vychádza z pôvodného projektu rekonštrukcie domu, zohľadňuje danosti pozemku, t.j. svahovitosť, orientáciu k svetovým stranám a k prístupovej komunikácii.

Formovanie hmoty je jednoduché, blokové, s vystupujúcimi či vtlačenými časťami hmoty, zdôrazňujúcimi hlavnú orientáciu k severu, čo má odozvu aj v streche.

Pri realizácii dochádza zo strany investora k úpravám a zmenám dispozičného riešenia.