návrh nového vizuálu – magnit rf

ruská federácia
magnit

štúdia I 2014
spolupráca I topprojekt, s.r.o.
autor I r.burčík, j.stříbrný

Na základe požiadaviek spol. Magnit RF bol spracovaný návrh na nový vizuál predajní spoločnosti zaoberajúcej sa predajom potravinárskych výrobkov a zmiešaného tovaru v RF. Hlavnou požiadavkou bolo zachovanie farebného designu spoločnosti s akcentom na jasne definovaný vstup do predajní.