obytný súbor Azerbajdžan

baku, azerbajdžan
kastror s.r.o.

štúdia I 2005
spolupráca I topprojekt, s.r.o.
autor I r.burčík

Architektonická štúdia tvorí uzavretý obytný súbor 8 samostatne stojacich bytových domov, ako súčasť strikne pravouhle definovaného uzavretého areálu začleneného do priestoru predpokladanej lokality výstavby.

Kompozične sú objekty jednoduchou kompaktnou hmotou v súlade s nenarúšaním predpokladaného prostredia výstavby.

Jednotlivé objekty sú riešené ako osem podlažné bytové domy, schodišťové s vertikálnou sústavou s jedným podzemným podlažím. Hlavnou funkčnou náplňou týchto objektov je bývanie, v parteri predaj a služby. Zlúčené objekty majú spoločný vjazd do jednopodlažných podzemných garáží. Z garáže je zabezpečené priame vertikálne prepojenie s obytnými podlažiami. Zásobovanie predajných prevádzok je priamo z partera. Objekty poskytujú byty rôznych veľkostných kategórií a dispozičných usporiadaní.

Kompozícia fasád objektov zodpovedá výrazu obytného domu s aktívnym parterom. Dominantnými prvkami sú loggie a balkóny, ktoré sú akcentované aj použitím odlišnej materiálovej bázy. Fasáda v parteri je riešená ako celopresklenná, čo jednoznačne oddeľuje funkciu od obytnej.