očná klinika BA

bratislava, slovenská republika
súkromný investor

projekt I 2011 realizácia I 2012
spolupráca I topprojekt, s.r.o.
autor I r.burčík

Pre nájomné priestory existujúceho objektu je spracovaná realizačná dokumentácia úpravy a doplnenia dispozičného riešenia novej Očnej kliniky vrátene architektonickej štúdie vstupnej recepcie.

Jasne definované požiadavky investora sú zapracované do presného funkčného členenia poskytnutého priestoru, kde recepcia a vstupné, kontaktné priestory pre pacientov spĺňajú zároveň funkciu konzultačného a prijímacieho aparátu kliniky.