Architektonický ateliér radom s.r.o. vzniká roku 2008 konverziou SZČO v osobe Radomíra Burčíka pôsobiaceho v oblasti architektúry a navrhovania pozemných stavieb od roku 2001.

Široký záber pôsobenia spoločnosti ponúka investorom súbor služieb v oblasti architektúry, počnúc interiérom, rodinnými domami, rezidenčnými objektmi, kancelárskymi budovami, obchodnými centrami, objektmi verejnej vybavenosti atd… Samozrejmosťou sú nadstavby a rekonštrukcie objektov. Súčasťou projektov je zároveň snaha o urbanizovanie objektu a riešenie jeho začlenenia do priestoru danej lokality.

Individuálnym prístupom ku každému klientovi je snaha intenzívne sa podieľať na celom procese tvorby od objemovej štúdie, cez jednotlivé stupne projektovej dokumentácie vrátene stavebných povolení / inžiniering / až po zdarnú realizáciu diela. Stály kontakt s investorom ponúka možnosť odsledovať si základnú ideu a mať ju trvale pod kontrolou.

Dobrá architektúra je diktatúrou skúseného architekta a demokraciou osvieteného investora.

Ing. Radomír Burčík v roku 1999, absolvent STU SvF odbor Architektúra a pozemné stavby, pôsobiaci od roku 2001 v oblasti architektúry ako SZČO, sa roku 2008 stáva členom Slovenskej komory architektov ako autorizovaný architekt / 1730 AA /. Roku 2008 zakladá architektonický ateliér radom s.r.o., kde je konateľom.