projekt interiéru bytu b

bratislava, slovenská republika
súkromný investor

projekt I 2011, realizácia I 2011
autor I r.burčík

úžitková plocha I 71,8m²

Projekt interiéru trojizbového bytu v petržalke ponecháva funkciu jednotlivých miestností existujúcej bytovej výstavby za dunajom, no svojimi výrazovými prvkami sa snaží o zmodernizovanie a zútulnenie existujúceho priestoru.

Využívajúc nadčasové farebné a materiálové trendy zjednocuje priestor do jednotného kompaktného celku. Základný problém nedostatku úložného priestoru je riešený formou atyp. nábytku na mieru so zohľadnením požiadaviek investora na jeho využitie. Vzdušnosť a snahu o otvorenosť priestoru zabezpečuje len nevyhnutný objem mobiliáru.