rekonštrukcia domu na námestí

bardejov, slovenská republika
stu svf ba

ateliérová tvorba 98
konzultant I v.šimkovičová
autor I r.burčík

Štúdia rekonštrukcie domu na Radničnom námestí v Bardejove je súčasťou ateliérovej tvorby 5 ročníka na STU SvF BA odbor architektúra. Od začiatku bola koncipovaná na základe konkrétnych požiadaviek majiteľa objektu čo napomohlo k jej pretransformovaniu do reálnej podoby. Štúdia bola mustrou pri realizácii rekonštrukcie obytného domu.

Projekt získal cenu prezidenta zväzu stavebných podnikateľov slovenska.