rekonštrukcia podkrovia rodinného domu

bratislava, slovenská republika
súkromný investor

projekt I 2003, realizácia I 2003
spolupráca I ateliér akad. arch. e. šutek
autor I e.šutek, r. burčík

úžitková plocha I 109,0m²

Stavba je súčasťou jestvujúceho rodinného domu. Hmotová kompozícia nového strešného priestoru je jednoduchá a striedma v používaní architektonických foriem. Zámerom je dosiahnuť dojmové pôsobenie solídnosti. Tomuto cieľu zodpovedá architektonický výraz fasád a formovanie vnútorného priestoru.

Nadstavba je z konštrukčného hľadiska navrhnutá ako drevená krovová nosná stĺpiková konštrukcia s murovanými priečkami, zastrešená strechou z drevených väzníkov. Nové schodisko a úpravy vstupu sú železobetónové, zmonolitňujúce konštrukciu.