rekonštrukcia rd židlochovice

židlochovice, česká republika
súkromný investor

projekt I 2005, raelizácia I 2006
spolupráca I topprojekt, s.r.o.
autor I r.burčík

zastavaná plocha I 730,0m²

Stavba je súčasťou existujúceho rodinného domu. Hmotová kompozícia nového strešného priestoru je jednoduchá až striedma v použití architektonických foriem. Zámerom je dosiahnuť pôsobenie solídnosti, čomu zodpovedá aj architektonický výraz fasády.

Rekonštrukcia si dáva za cieľ vytvoriť plnohodnotné súčasné bývanie vyššieho priestorového, materiálového a technického štandardu. Z toho vyplýva aj nutnosť stavebných zásahov do konštrukcií a technických zariadení pri rešpektovaní, zachovaní a umocnení architektonickej charakteristiky stavby v kontexte prostredia.

Nadstavba vnútorného priestoru podkrvia je z konštrukčného hľadiska navrhnutá ako drevená sedlová trámová konštrukcia s murovanými priečkami.