rekonštrukcia rekreačného objektu

štrba, slovenská republika
súkromný investor

projekt I 2002, realizácia I 2004
autor I r.burčík

úžitková plocha I 248,56m²

Stavba je rekonštrukciou pôvodného rekreačného objektu. Návrh architektonicko stavebného riešenia vychádza zo zámeru investora zvýšiť priestorový a pohodový konfort pri rešpektovaní zásad: výstavby v chránenej krajinnej oblasti, svetlotechniky, riešenia statickej dopravy.

Stavba bude slúžiť ako rekreačný objekt so štyrmi izbami, spoločnými priestormi, a samostatnou izbou garsoniéra s vlastným vstupom. Má navrhnuté dve nadzemné podlažia, pričom druhé je riešené ako obytné podkrovie. Prístup pre peších a osobné automobily bude z ulice. Hlavný vstup je zdôraznený dvoma nosnými stĺpmi balkóna.

Urbanistiké vzťahy sú limitované umiestnením pôvodného objektu v danom priestore charakterizovanom voľnou zástavbou solitérnymi rekreačnými chatami a rodinnými domami v bohatej zeleni v jemne svahovitom teréne.