rodinný dom – ivánka, novostavba

ivánka pri dunaji, slovenská republika
súkromný investror

projekt I 2004, realizácia I 2005
autor I r.burčík

zastavaná plocha I 72, 5 m²
úžitková plocha I 115,13 m²

Urbanistický koncept pozemku rieši výstavbu rodinného domu, s vhodnou orientáciou k svetovým stranám, s dostatočnými vzájomnými odstupom od stávajúcich objektov pre vytvorenie záhrad.

Kompozícia rodinného domu je jednoduchá a striedma v používaní architektonických foriem. Hmota je plasticky obohatená ustupujúcimi časťami, farebné riešenie túto plasticitu zdôrazňuje. K hlavnej hmote je pričlenené pergolové prestrešenie terasy, zakomponované do architektúry záhrady.

Zámerom rozloženia funkcii v dome je vytvorenie vhodných, bezkolíznych prevádzkových väzieb, resp. diferenciácie, s dôrazom na pôsobenie formovania priestorov, priehľady interiérom až do exteriéru, presvetlenie, preslnenie či naopak pritienenie priestorov s cieľom vytvoriť príjemnú domovú pohodu v interiéri a exteriéri. Celá prevádzka sa rozkladá v dvoch podlažiach: ( 1 nadzemné a podkrovie)