rodinný dom – novostavba

záhorská bystrica, slovenská republika
súkromný investror

štúdia I 2004
autor I r.burčík

zastavaná plocha I 138,15m²

Stavba je súčasťou areálu zástavby rodinných domov na novej parcelácii lokality. Urbanistický koncept areálu rieši zástavbu sólo domov s vhodnou orientáciou k svetovým stranám s dostatočnými vzájomnými odstupmi pre vytvorenie záhrad.

Hmotová kompozícia rodinného domu je jednoduchá a striedma v používaní architektonických foriem. Zámerom je dosiahnuť dojmové pôsobenie solídnosti a nevyzývanej nenápadnej noblesy, vo fasádach mierne potlačenej, naopak v interiéri zdôraznenej. Tomuto cieľu zodpovedá architektonický výraz fasád a formovanie vnútorných priestorov, prelínajúcich sa v opodstatnenom momente do exteriéru pozemku.