spektra – polyfunkčný komplex I. etapa

bratislava, slovenská republika
spektra a.s.

štúdia I 2004
spolupráca I ateliér a. bkpš šutek
autor I e.šutek, a.šutek
spolupráca I r.burčík, p.foltán, ..

Architektonická štúdia rieši dva polyfunkčné objekty na Hálkovej ulici, ako prvú etapu plánovanej výstavby polyfunkčného centra – Spektra, medzi ulicami Pluhová, Hálkova a Brezovská.

Kompozične sú objekty „A“ a „B“ jednoduchou kompaktnou hmotou v súlade s prostredím. Maximálne využívajú priestorové podmienky v danom areáli aj vzhľadom na celkovú postupnú etapizáciu asanácií a výstavby. Po dobudovaní vznikne polyfunkčný areál pozostávajúci z viacerých blokov.

Hlavnou funkčnou náplňou týchto objektov je bývanie, v parteri predaj, služby a jedno podlažie v bloku „B“ je určené pre administratívu. Oba objekty majú spoločný vjazd do dvojpodlažnej podzemnej garáže, ktorá bude prepojená s garážami realizovanými v budúcich etapách výstavby areálu. Z garáže je zabezpečené priame vertikálne prepojenie s obytnými podlažiami a podlažím administratívy. Zásobovanie predajných prevádzok je priamo z parteru.