Ing. Radomír Burčík v roku 1999, absolvent STU SvF odbor Architektúra a pozemné stavby, pôsobiaci od roku 2001 v oblasti architektúry ako SZČO, sa roku 2008 stáva členom Slovenskej komory architektov ako autorizovaný architekt / 1730 AA /. Roku 2008 zakladá architektonický ateliér radom s.r.o., kde je konateľom.

Začiatky pôsobenia sú späté v spolupráci so spoločnosťou Ateliér A. BKPŠ Šutek s.r.o.. V roku 2005 rozširuje svoju činnosť na český trh, kde spolupracuje s ateliérom TOP PROJEKT s.r.o.. Požiadavky na projektovanie mimo CZ vytvárajú priestor pre rozšírenie poľa pôsobnosti spoločnosti TOP PROJEKT v zahraničí. V roku 2006 otvára dcérsku spol OOO TOP PROJEKT v Ruskej fedrácii, kde radom s.r.o. na základe dohody zastrešuje pod hlavičkou TOP PROJEKTu pozíciu riediteľa spoločnosti a zároveň funkciu Generálneho projektanta a koordinátora všetkých projektov na území Ruskej federácie.

Na základe medzinárodných skúseností v oblasti projektovania, ponúka spoločnosť radom s.r.o. svojim partnerom možnosti prípravy projektovej dokumentácie a konzultácii v danej oblasti, okrem Slovenska aj pre Českú republiku a Ruskú federáciu zohľadnením všetkých miestnych princípov a noriem. Samozrejmosťou je v prípade potreby dvojjazyčné spracovanie dokumentácie.