supermarket billa – dúbravka, saratov

bratislava , slovenská republika
billa reality slovensko s.r.o.

projekt I 2004, realizácia I 2005
spolupráca I topprojekt, s.r.o.
autor I e.marek, r.burčík

zastavaná plocha I 1650 m²
predajná plocha I 887 m²

Konštrukčno – dispozičné riešenie supermarketu BILLA – vychádza hlavne z vývoja firmy BILLA, podmienok na danom území a z požiadavky budúcej prevádzky, technologických a výrobných postupov.

Predajňa a zázemie nákupného strediska je navrhnutá na 1.NP rekonštruovaného OD Dúbravka – Saratov. Technické zázemie prevádzky supermarketu, strojovňa chladenia, je umiestnená v 1.PP.