top car machánek

bratislava, slovenská republika
top car machánek s.r.o.

projekt I 2003, realizácia I 2004
spolupráca I ateliér a. bkpš šutek
autor I e.šutek, a. šutek, r.burčík

Architektúra autosalónu ŠKODA a Volkswagen sú koncipované podľa vzorového typového projektu firiem.

Areál predajného a servisného centra „TOP CAR MACHÁNEK tvoria samostatné objekty, S.O.101 AUTOSALÓN A SERVIS ŠKODA a S.O.201 AUTOSALÓN A SERVIS VW, zabezpečujúce predajno – prezentačné a opravárenské funkcie.