výrobná hala eurostart

pezinok, slovenská republika
eurostart

štúdia I 2001
spolupráca I ateliér a. bkpš šutek
autor I e.šutek, r.burčík

zastavaná plocha I 3.240m²
spevnené plochy I 2.600m²

Zastavovacia štúdia rieši tvorbu areálu nových výrobných a skladovacích hál spol. Eurostart v Pezinku.