zelená alej I cirkevné centrum ružinov

bratislava, slovenská republika
misijná spol. sv. vincenta na slovensku

projekt I 2001, realizácia I 2002
spolupráca I ateliér a. bkpš šutek
autor I e.šutek, r.burčík

Zelená alej je dotvorením oplotenia cirkevného centra ružinov. Základným výrazovým prostriedkom je stromovým solitérom delená kamenná stena, doplnená oceľovým oplotením. Stromy opticky tvoriace súčasť hmoty oplotenia tvoria štruktúru aleje lemujúcu pešiu komunikáciu, doplnenú o malú sadovú architektúru.