Miloša Kunzfeld sport stadium

lelekovice, česká republika
obec lelekovice

štúdia I 2016
spolupráca I topprojekt, s.r.o.
autor I r.burčík

úžitková plocha I 358,92m²

Nový objekt Športového areálu Miloša Kunzfelda v Lelekoviciach situovaného na pozemku existujúcich šatní futbalového klubu AC Lelekovice je prezentovaný kompaktnou hmotou, ktorá svojím výrazom nazasahuje do okolitej zástavby. V požadovanej miere vytvára priestor na určenom pozemku v danej lokalite. Kompozícia fasády a jej členenie s využitím dreva, kovu a skla dotvára moderný výraz objektu reprezentujúceho dynamiku športu a nerušivo zapadá do koloritu umiestnenia objektu obklopeného zeleňou.

Základný objekt je riešený ako prelínanie dvoch kolmo na sebanavazujúcich jednopodlažných hmot, ktoré spoločne tvoria akúsi súkromnú zónu formou otvoreného átria. Jednopodlažná hmota jednej z častí objektu je doplnená výrazným čiastočným zastrešním terasy, s funkciou rozšírena priestoru zázemia pre fanúšikov.

Hlavnou funkčnou náplňou sú šatne futbalového mužstva AC Lelekovice a klubové zázemie so skladom športového náradia, včetne hygieny.