dostavba areálu awt bavaria

bratislava, slovenská republika
awt immo a.s.

projekt I 2002, realizácia I 2003
spolupráca I ateliér a. bkpš šutek
autor I e.šutek, a. šutek
zodp. proj.I r.burčík, r. kvasňovský

úžitková plocha I 747,0m²

Výstavbou autosalónu a servisu Land Rover v existujúcom areáli AWT bavaria / autora Ing.arch Rudolfa Blaška / sa dokompletuje a zlepší ponuka služieb v oblasti predaja a servisu automobilov distribuovaných firmou AWT Bavaria. Umiestnenie v areáli je limitované priestorovými podmienkami, poloha nového autosalónu a orientácia k Rožňavskej ulici je vhodná z hľadiska prezentácie, ale aj z pohľadu mestotvorby v tejto časti Rožňavskej.

Prevádzkovým centrom je autosalón, kde sú sústredené všetky činnosti spojené s predajom automobilov, ale aj náhradných dielov a doplnkov, infoservis pre zákazníkov a príjem opráv a administratíva na galérii, sociálne a hygienické zariadenia, aj WC pre imobilných. Na autosalón prilieha príjem s priestorom pre výdaj nových automobilov a box pre príjem automobilov do opravy, osobitný priestor je repasný box pre prípravu automobilov.