radom, s.r.o
fakturačná adresa:

Farského 4
851 01 Bratislava

adresa ateliéru:

Trnavská cesta 61
821 01 Bratislava

t
e
w
+421 903 744 564

www.radom-arch.sk

  
Zapísaná v OR Okr. súd BA 1 dňa 17.12.2008
Odd: Sro, Vl. č.: 55948/B
IČO:
DIČ:
IČO DPH:
44 460 431
2022738520
SK2022738520

BANKA:
UniCredit Bank Slovakia a.s.
č.ú.: 105 1804 003 / 1111
IBAN: SK0511110000001051804003
SWIFT: UNCRSKBX