nadstavba bytovej jednotky

bardejov, slovenská republika
súkromný investor

štúdia I 2004
autor I r.burčík

úžitková plocha I 173,0m²

Nadstavba objektu s požiadavkou vytvorenia bytovej jednotky v novovzniknutom podkrovnom priestore zohľadňuje danosti existujúceho objektu, požiadavky investora a jeho polohu v rámci mesta.

Jasne definovaná hmota nadstavby svojou jednoduchou výrazovou formou určuje smer rekonštrucie a následné dotvorenie celého objektu.