rodinný dom D

ivánka pri dunaji, slovenská republika
súkromný investor

štúdia I 2005
autor I r.burčík

zastavaná plocha I 71, 3 m²
úžitková plocha I 116,15 m²

Štúdia rieši výstavbu rodinného domu, s vhodnou polohou v rámci projektu jeho orientáciou k svetovým stranám, s dostatočnými vzájomnými odstupom od stávajúcich objektov.

Kompozične je rodinný dom jednoduchou architektonickou formou. Hmota je plasticky obohatená ustupujúcimi časťami a predsadeným objemom vstupu na bočnej fasáde.

Rozloženia funkcii v dome vytvára bezkolízne prevádzkové väzby, s dôrazom na formovanie priestorov, presvetlenie a preslnenie s cieľom vytvoriť príjemnú domovú pohodu v interiéri a exteriéri. Celá prevádzka sa rozkladá v dvoch podlažiach: ( 1 nadzemné a podkrovie)